Tarieven

Tarieven


​Alle logopedisten bij De Taalschat zijn geconventioneerd en werken volgens de vastgelegde tarieven van het R.I.Z.I.V. Deze tarieven voor terugbetaling zijn enkel geldig wanneer er voldaan wordt aan de criteria die zijn opgelegd door het R.I.Z.I.V. De terugbetaling loopt dan via de verplichte verzekering van uw ziekenfonds. Wordt er niet voldaan aan alle opgelegde criteria, dan voorziet uw ziekenfonds in vele gevallen een bedrag dat wordt terugbetaald via hun aanvullende diensten en verzekeringen. Voor meer informatie kunt u terecht bij ons.

Logopedisch onderzoek

30 minuten

in de praktijk


€ 32,20


Indien het gaat om een onderzoek op voorschrift van een arts en indien er achteraf voor de therapie terugbetaling in verplichte verzekering is, is er voor de onderzoeksessies een terugbetaling via uw ziekenfonds mogelijk. Het remgeld dat u dan zelf dient te betalen, bedraagt € 7,50. (Voor mensen met een verhoogde tegemoetkoming bedraagt dit € 3.)

Indien er niet aan beide voorwaarden kan worden voldaan, dient het volledige bedrag voor het onderzoek zelf te worden betaald.

Bij intake kan er worden gevraagd meteen cash een voorschot van € 50 te betalen. U wordt hiervan op de hoogte gebracht bij telefonische aanmelding.

Logopedische therapie

60 minuten

in de praktijk


€ 47,40


Ook hiervoor is terugbetaling via uw ziekenfonds mogelijk.
Het zelf te betalen remgeld in verplichte verzekering voor bijvoorbeeld taal- en leerstoornissen bedraagt € 11 (of € 4,50 bij verhoogde tegemoetkoming).
Voor andere stoornissen met terugbetaling in aanvullende verzekering gelden verschillende tarieven afhankelijk van uw mutualiteit. Voor meer informatie kunt u terecht bij ons.

TYP 10

10 sessies van 60 minuten

in de praktijk


€ 250


Binnen het tarief van € 250 voorzien wij 10 sessies inclusief werkboek en een persoonlijk account op de online module Typ10-online.


Voor typlessen is geen terugbetaling via uw ziekenfonds mogelijk.

Kinder- of pubercoaching

60 minuten

in de praktijk


€ 40


Voor kinder- en pubercoaching is geen terugbetaling via uw ziekenfonds mogelijk.

Logopedische therapie

30 minuten

in de praktijk of aan huis


€ 23,60


Ook hiervoor is terugbetaling via uw ziekenfonds mogelijk.
Het zelf te betalen remgeld in verplichte verzekering voor bijvoorbeeld taal- en leerstoornissen bedraagt € 5,50 (of € 2 bij verhoogde tegemoetkoming).
Voor andere stoornissen met terugbetaling in aanvullende verzekering gelden verschillende tarieven afhankelijk van uw mutualiteit. Voor meer informatie kunt u terecht bij ons.

Logopedische therapie

30 minuten

op school


€ 22,80


Ook hiervoor is terugbetaling via uw ziekenfonds mogelijk.
Het zelf te betalen remgeld in verplichte verzekering voor bijvoorbeeld taal- en leerstoornissen bedraagt € 6 (of € 2 bij verhoogde tegemoetkoming).
Voor andere stoornissen met terugbetaling in aanvullende verzekering gelden verschillende tarieven afhankelijk van uw mutualiteit. Voor meer informatie kunt u terecht bij ons.

Huiswerk- of studiebegeleiding

60 minuten

in de praktijk


€ 40


Voor huiswerk- en studiebegeleiding is geen terugbetaling via uw ziekenfonds mogelijk.

Voor een aanmelding of een eerste afspraak kunt u ons bereiken via onderstaand nummer en e-mailadres.

De rechtstreekse contactgegevens van onze collega's staan ook vermeld bij 'team'.