Team

Wie wij zijn

Tinneke Wijnants

Logopediste

In 1999 ben ik afgestudeerd aan de Hogeschool van Brugge als gegradueerde in de Logopedie.

Na mijn studie heb ik me vooral toegelegd op het werken binnen een zelfstandige praktijk. 

Mijn grootste interesses liggen op het gebied van de leerstoornissen. Op deze gebieden en vooral de rekenstoornissen heb ik dan ook meerdere bijscholingen en studiedagen gevolgd.

Vakoverstijgende dingen hebben ook mijn interesse. Zo volgde ik al studiedagen in verband met lateraliteit, ruimtelijke oriëntatie, schrijfmotoriek en Braingym. Op deze manier wil ik patiënten en ouders zo goed mogelijk informeren, helpen en eventueel doorverwijzen om een optimale vooruitgang te bekomen.

tinneke@detaalschat.be

0496 23 69 17

Aanwezig van maandag t.e.m. zaterdag

Fien Decuypere

Logopediste

In juni 2015 studeerde ik af als master in de logopedische en audiologische wetenschappen aan de K.U. Leuven. Nadien volgde ik nog de bachelor-na-bachelor-opleiding 'buitengewoon onderwijs en inclusie' aan de UCLL (Leuven).


Mijn werk in De Taalschat combineer ik met een job als ondersteuner in het onderwijs. Daar begeleid ik kinderen met ASS, gedragsproblemen en leerproblemen.

In De Taalschat richt ik mij vooral op kinderen met taal- en leerstoornissen. Ik volgde ook reeds verschillende opleidingen rond deze gebieden. Ook articulatiestoornissen komen regelmatig aan bod.

decuypere.fien@gmail.com

0487 45 91 18

Aanwezig op maandag, woensdag en donderdag

Kim Willems

Logopediste

In juni 2012 studeerde ik af als ‘professionele bachelor in de logopedie’ aan de Arteveldehogeschool in Gent.

In de Taalschat richt ik mij vooral op kinderen met taal-, leer- en articulatiestoornissen. Maar mijn interesses richten zich ook naar volwassenen met neurogene communicatiestoornissen zoals afasie en dysartrie. Mensen/kinderen zo optimaal mogelijk helpen en begeleiden is mijn missie!

kimwillems9@gmail.com

0499 46 85 92

Aanwezig van maandag t.e.m. zaterdag

Mieke Hendrix

Kinder- en pubercoach

Al meer dan 20 jaar ben ik werkzaam in het basisonderwijs als leerkracht, taakleerkracht en zorgcoördinator. Een job die ik nu al enkele jaren combineer met mijn eigen kindercoachpraktijk: De dobbel. Hierdoor kom ik in contact met een grote en diverse groep kinderen van 2,5 tot 21 jaar.

Gelukkig zitten heel wat kinderen en jongeren lekker in hun vel en genieten ze van hun schooltijd. Er zijn ook kinderen en jongeren waar het allemaal net iets minder vlot gaat en die wat extra ondersteuning kunnen gebruiken.


Mijn werk in de praktijk is gericht op kinderen, tieners en hun ouders. Je kan er terecht voor een individuele begeleiding of een groepstraining door een kindercoach, pubercoach, remedial teacher, Kindertolk, geheugentrainingen, ...


www.dedobbel.be

mieke@dedobbel.be

0479 31 08 80

Aanwezig op dinsdag en donderdag

Opleidingen

Tinneke Wijnants

“Fonetische en fonologische articulatie therapie creatief en communicatief bekeken” (Ingrid Herreman)

Spelling succesvol remediëren met ‘Als spelling een kwelling is!’ (Marleen Bringmans, Eureka)

2008-2009 Opleiding Rekencoach basisjaar - Hoe rekenproblemen diagnosticeren en kinderen met rekenproblemen begeleiden. (Eureka)

Studie en informatienamiddag voor stagementoren.

Studiedag “Kommagetallen en metend rekenen” (Hilde Heuninck)

“Schrijven is bewegen”, een aanpak voor de begeleiding van kinderen met schrijfmotorische problemen en tekorten in de handschriftontwikkeling. (Explore)

Rekendriedaagse (Hilde Heuninck)

Het breukenlaboratorium (Hilde Heuninck)

Lateralisatie (Wendy Peerlings, Explore)

Ruimtelijke oriëntatie (Wendy Peerlings, Explore)

De basiscursus Braingym (Wendy Peerlings, Explore)

PROMPT: Articulatietherapie vanuit dynamische Tactiel-kinesthetishe input (Drs. Marianne Raaymakers, Lessius Hogeschool)

Fonologische articulatiestoornissen: diagnostiek en therapie – een introductie (Rik Elen, Lessius Hogeschool)

Ontwikkelingsdysfasie: theoretisch kader, diagnostiek en behandeling (Prof. Dr. Inge Zink)

Studiedag: Faalangst? coachen naar zelfvertrouwen en zelfcontrole (Prof. Ingrid Coosemans)

Werkhouding bij kleuters (Kaat Timmerman)

Normale kinderen, ze bestaan! (Wendy Peerlings)

Juf, mag ik overvaren? Schoolrijpheid als het kleuteren voorbij is (Marc Litière, PDCL)

Ik zie het anders. Richtingsmoeilijkheden en spiegelen bij kinderen (Marc Litière, PDCL)

2013 PROMPT 1: introductie techniek (Fontys Paramedische Hogeschool) Prompts for Restructuring Oral Muscular Phonetic Targets

Automatiseren van rekenvaardigheden tot 10 (Ludo Kenens, De Rekenacademie)

Materialenkennis, ontwerpen van rekenmaterialen op maat, opdrachtdesign (Ludo Kenens, De Rekenacademie)

2015 Trainingscursus Typ 10 (Christiaan Giudice)

2015 Rekentaal stimuleren bij jonge kinderen met taalmoeilijkheden of taalachterstand (Anny Cooreman, Eureka)

2015 “Leren lezen is zoveel meer”, Aanvankelijk lezen en spellen effectief aanpakken (Thomas More Code)

Spelen met getallen in de kleuterklas (PDCL)

2016 Behandeling van ernstige leesproblemen (Thomas More)

2016 Intensieve bijscholingscyclus. Behandelbalans bij rekenmoeilijkheden (Hilde Heuninck)

2016 Behandelbalans binnen de rekenwereld tot 1000 (Hilde Heuninck)

2017 Basiscursus OMFT Logopedie en Tandheelkunde (Peter Helderop)

 


Kim Willems

2011 Werken met pictogrammen en andere visualisatiesystemen (Chris De Rijdt)

2013 Leesmoeilijkheden remediëren (Hilde Heuninck)

2012 Zorgen voor een rijk taalaanbod

2013 Werken met Sprint

2013 Omgaan met visueel-ruimtelijke en visuomotorische problemen (Donchecentrum)

Automatiseren van rekenvaardigheden tot 10 (Ludo Kenens, De Rekenacademie)

Materialenkennis, ontwerpen van rekenmaterialen op maat, opdrachtdesign  (Ludo Kenens, De Rekenacademie)

2015 Trainingscursus Typ 10 (Christiaan Giudice)

2015 “Leren lezen is zoveel meer”, Aanvankelijk lezen en spellen effectief aanpakken (Thomas More Code)

2016 Behandeling van ernstige leesproblemen (Thomas More)

2017 Basiscursus OMFT Logopedie en Tandheelkunde (Peter Helderop)Fien Decuypere

2016 De basisprincipes van de Denkstimulerende GespreksMethodiek (Melissa Krommedam & Diana Baarda)

2016 Infodag Ontwikkelingsdysfasie (GON KIDS Hasselt)

2016 Infosessie hulpmiddelen dyslexie (Sensotec)

2016 Rekenen met RekenTrapperS in 1ste, 2de en 3de leerjaar - Hoofdrekenen met en zonder brug (Sabine Hechtermans)

2016 Het automatiseren van de bewerkingen tot 10 en over het tiental heen (Ine van de Sluis)

2016 Infodag over het gehoor (GON KIDS Hasselt)

2016 Informatiesessie over cochleaire implantatie (Prof. dr. C. Desloovere)

2016 Infodag ASS (GON KIDS Hasselt)

2017 Onverstaanbare kinderen snel en efficiënt beter verstaanbaar maken a.d.h.v. de fonologische methode Hodson & Paden en andere (Ingrid Herreman)

2017 De Woordfabriek (Pascale Peeters)

2017 Het topje van de rekenberg… rekentaal en zoekstrategieën (Hilde Heuninck)

2017 Rekenzwakke kinderen leren omgaan met kommagetallen (Hilde Heuninck)

2017 Communicatie met ouders (KIDS)

2017 Visualisatie en sociale verhalen (Els Vanbuel en Goedele Billen)

2017 AutismeCentraalMethodiek (Kobe Vanroy)

2017 Autismevriendelijke stappenplannen en werkbladen maken (Kobe Vanroy)

2017-2018 Arrangement gedrag (Katholiek Onderwijs Vlaanderen)

2018 Leren lezen met een TOS (Annette Scheper)

2018 Begrijpend lezen remediëren bij kinderen vanaf de vierde klas (Hilde Heuninck)

2018 Beginnende en gevorderde spellingsmoeilijkheden remediëren op het niveau van de volledige lagere school (Hilde Heuninck)

2018 RekenTrapperS in 4, 5 en 6 - Getallenkennis, hoofdrekenen met cirkels, breuken en decimalen (Lucas Hermans)

2018 Spelmateriaal in de logopedische therapie (Emmelie Eelbode)

2018 Trainingscursus Typ10 (Christiaan Giudice)

2018 Over- en onderprikkeling voorkomen in een klascontext (Karen Van Dyck)

2018 Lezing ‘Omgaan met een hechtingsproblematiek’ (Peter Adriaenssens)

2018 Visualisaties en ASS (KIDS)

2019 Beginnende en gevorderde leesmoeilijkheden remediëren op het niveau van de volledige lagere school (Hilde Heuninck)

2019 Breuken zetten de rekenwereld op z’n kop (Hilde Heuninck)

2019 Rekenzwakke kinderen leren omgaan met metend rekenen en meetkunde (Hilde Heuninck)

2020 Brain Blocks BasiscursusMieke Hendrix

Opleiding tot Remedial teacher (Thomas More)

Concentratie– en leerproblemen bij kinderen en tieners

Pesterijen bij kinderen en tieners

Opleiding Peermediation (Erwin Vermesen)

Bachelor Psychologie (Open Universiteit)

Oplossingsgericht werken voor hulpverleners en professionelen (Linda Mommen)

Moeilijk hanteerbaar gedrag bij kleuters en lagere schoolkinderen met ASS (Katelijne Van Lommel)

Opleiding Kids' Skills®  (Fontys)

Opleiding tot Kindercoach (Tea Adema)

Omgaan met jonge kinderen met moeilijk gedrag

Opleiding tot Opvoedcoach

Jungle Memory coach – Lerend Brein (het werkgeheugen)

ACT - opleiding bij Allegre

Denken en leren in beelden

Masterclass Breinvriendelijk lesgeven door Dr. Spencer Kagan

S.M.A.R.T. coach – Lerend brein (Raise Your IQ relationele vaardigheden)

Training tot Kindertolk® PresentChild

Trainingscursus Typ10 (Christiaan Giudice)

Opleiding tot Pubercoach (Tea Adema)

Visuele werkvormen voor leerkrachten, therapeuten en coaches (Sandra Kleipas)

Individueel emotioneel begeleider (Sandra Kleipas)

Voor een aanmelding of een eerste afspraak kunt u ons bereiken via onderstaand nummer en e-mailadres.

De rechtstreekse contactgegevens van onze collega's staan ook vermeld bij 'team'.