Voor wie

Leerstoornissen


dyslexie, dysorthografie, dyscalculie

(lezen, spelling, rekenen)verplichte verzekering

(of aanvullende verzekering)


meer informatie

Articulatiestoornissen


niet of verkeerd uitspreken van bepaalde spraakklankenaanvullende verzekering

(of verplichte verzekering)


meer informatie

Neurogene communicatiestoornissen


afasie, dysartrie, apraxie, dysfagie, chronische aandoeningen


verplichte verzekering


meer informatie

Huiswerk- en studiebegeleiding


remedial teaching, leren lerenzonder tussenkomst van de mutualiteit


meer informatie

Taalstoornissen


taalachterstand, (ontwikkelings)dysfasie

(zinsbouw, woordvorming, woordenschat)verplichte verzekering

(of aanvullende verzekering)


meer informatie

Afwijkend mondgedrag


open mondademen, infantiel slikken, duim-/vingerzuigen, tussenkomst bij orthodontische behandeling


aanvullende verzekering

(of verplichte verzekering)


meer informatie

TYP 10leren typen met TYP 10zonder tussenkomst van de mutualiteit


meer informatie

Kinder- en pubercoaching


coachen van kinderen, coachen van jongeren, begeleiden van ouders


zonder tussenkomst van de mutualiteit


meer informatie

Voor een aanmelding of een eerste afspraak kunt u ons bereiken via onderstaand nummer en e-mailadres.

De rechtstreekse contactgegevens van onze collega's staan ook vermeld bij 'team'.