Logopedie

Team van logopedisten

Tinneke Wijnants

Logopediste

In 1999 ben ik afgestudeerd aan de Hogeschool van Brugge als gegradueerde in de Logopedie.

Na mijn studie heb ik me vooral toegelegd op het werken binnen een zelfstandige praktijk. 

Mijn grootste interesses liggen op het gebied van de leerstoornissen. Op deze gebieden en vooral de rekenstoornissen heb ik dan ook meerdere bijscholingen en studiedagen gevolgd.

Vakoverstijgende dingen hebben ook mijn interesse. Zo volgde ik al studiedagen in verband met lateraliteit, ruimtelijke oriëntatie, schrijfmotoriek en Braingym. Op deze manier wil ik patiënten en ouders zo goed mogelijk informeren, helpen en eventueel doorverwijzen om een optimale vooruitgang te bekomen.

tinneke@detaalschat.be

0496 23 69 17

Aanwezig van maandag t.e.m. vrijdag

Fien Decuypere

Logopediste

In juni 2015 studeerde ik af als master in de logopedische en audiologische wetenschappen aan de K.U. Leuven. Nadien volgde ik nog de bachelor-na-bachelor-opleiding 'buitengewoon onderwijs en inclusie' aan de UCLL (Leuven).


Mijn werk in De Taalschat combineer ik met een job als ondersteuner in het onderwijs. Daar begeleid ik kinderen met ASS, gedragsproblemen en leerproblemen.

In De Taalschat richt ik mij vooral op kinderen met taal- en leerstoornissen. Ik volgde ook reeds verschillende opleidingen rond deze gebieden. Ook articulatiestoornissen komen regelmatig aan bod.

decuypere.fien@gmail.com

0487 45 91 18

Aanwezig op maandag, woensdag en donderdag

Lana Genoe

Logopediste

In juni 2021 ben ik afgestudeerd als master in de logopedische en audiologische wetenschappen aan de KU Leuven. Ik liep stage in een buitengewoon lager onderwijs (type basisaanbod) en in twee zelfstandige praktijken, waaronder De Taalschat. Na mijn studies ging ik aan de slag als voltijds zelfstandige logopediste in deze praktijk. Ik behandel kinderen met leer-, taal- en articulatieproblemen. Kinderen begeleiden en zien groeien is mijn passie!


lana.genoe@gmail.com

0499 43 14 49

Aanwezig van maandag t.e.m. vrijdag

Kim Willems

Logopediste

In juni 2012 studeerde ik af als ‘professionele bachelor in de logopedie’ aan de Arteveldehogeschool in Gent.

In de Taalschat richt ik mij vooral op kinderen met taal-, leer- en articulatiestoornissen. Maar mijn interesses richten zich ook naar volwassenen met neurogene communicatiestoornissen zoals afasie en dysartrie. Mensen/kinderen zo optimaal mogelijk helpen en begeleiden is mijn missie!

kimwillems9@gmail.com

0499 46 85 92

Aanwezig van maandag t.e.m. vrijdag

Chloë Foquet

Logopediste

chloe.foquet@hotmail.com

0475 47 60 19

Aanwezig op maandag, woensdag en donderdag

Opleidingen

Tinneke Wijnants

“Fonetische en fonologische articulatie therapie creatief en communicatief bekeken” (Ingrid Herreman)

Spelling succesvol remediëren met ‘Als spelling een kwelling is!’ (Marleen Bringmans, Eureka)

2008-2009 Opleiding Rekencoach basisjaar - Hoe rekenproblemen diagnosticeren en kinderen met rekenproblemen begeleiden. (Eureka)

Studie en informatienamiddag voor stagementoren.

Studiedag “Kommagetallen en metend rekenen” (Hilde Heuninck)

“Schrijven is bewegen”, een aanpak voor de begeleiding van kinderen met schrijfmotorische problemen en tekorten in de handschriftontwikkeling. (Explore)

Rekendriedaagse (Hilde Heuninck)

Het breukenlaboratorium (Hilde Heuninck)

Lateralisatie (Wendy Peerlings, Explore)

Ruimtelijke oriëntatie (Wendy Peerlings, Explore)

De basiscursus Braingym (Wendy Peerlings, Explore)

PROMPT: Articulatietherapie vanuit dynamische Tactiel-kinesthetishe input (Drs. Marianne Raaymakers, Lessius Hogeschool)

Fonologische articulatiestoornissen: diagnostiek en therapie – een introductie (Rik Elen, Lessius Hogeschool)

Ontwikkelingsdysfasie: theoretisch kader, diagnostiek en behandeling (Prof. Dr. Inge Zink)

Studiedag: Faalangst? coachen naar zelfvertrouwen en zelfcontrole (Prof. Ingrid Coosemans)

Werkhouding bij kleuters (Kaat Timmerman)

Normale kinderen, ze bestaan! (Wendy Peerlings)

Juf, mag ik overvaren? Schoolrijpheid als het kleuteren voorbij is (Marc Litière, PDCL)

Ik zie het anders. Richtingsmoeilijkheden en spiegelen bij kinderen (Marc Litière, PDCL)

2013 PROMPT 1: introductie techniek (Fontys Paramedische Hogeschool) Prompts for Restructuring Oral Muscular Phonetic Targets

Automatiseren van rekenvaardigheden tot 10 (Ludo Kenens, De Rekenacademie)

Materialenkennis, ontwerpen van rekenmaterialen op maat, opdrachtdesign (Ludo Kenens, De Rekenacademie)

2015 Trainingscursus Typ 10 (Christiaan Giudice)

2015 Rekentaal stimuleren bij jonge kinderen met taalmoeilijkheden of taalachterstand (Anny Cooreman, Eureka)

2015 “Leren lezen is zoveel meer”, Aanvankelijk lezen en spellen effectief aanpakken (Thomas More Code)

Spelen met getallen in de kleuterklas (PDCL)

2016 Behandeling van ernstige leesproblemen (Thomas More)

2016 Intensieve bijscholingscyclus. Behandelbalans bij rekenmoeilijkheden (Hilde Heuninck)

2016 Behandelbalans binnen de rekenwereld tot 1000 (Hilde Heuninck)

2017 Basiscursus OMFT Logopedie en Tandheelkunde (Peter Helderop)

 


Kim Willems

2011 Werken met pictogrammen en andere visualisatiesystemen (Chris De Rijdt)

2013 Leesmoeilijkheden remediëren (Hilde Heuninck)

2012 Zorgen voor een rijk taalaanbod

2013 Werken met Sprint

2013 Omgaan met visueel-ruimtelijke en visuomotorische problemen (Donchecentrum)

Automatiseren van rekenvaardigheden tot 10 (Ludo Kenens, De Rekenacademie)

Materialenkennis, ontwerpen van rekenmaterialen op maat, opdrachtdesign  (Ludo Kenens, De Rekenacademie)

2015 Trainingscursus Typ 10 (Christiaan Giudice)

2015 “Leren lezen is zoveel meer”, Aanvankelijk lezen en spellen effectief aanpakken (Thomas More Code)

2016 Behandeling van ernstige leesproblemen (Thomas More)

2017 Basiscursus OMFT Logopedie en Tandheelkunde (Peter Helderop)Fien Decuypere

2016 De basisprincipes van de Denkstimulerende GespreksMethodiek (Melissa Krommedam & Diana Baarda)

2016 Infodag Ontwikkelingsdysfasie (GON KIDS Hasselt)

2016 Infosessie hulpmiddelen dyslexie (Sensotec)

2016 Rekenen met RekenTrapperS in 1ste, 2de en 3de leerjaar - Hoofdrekenen met en zonder brug (Sabine Hechtermans)

2016 Het automatiseren van de bewerkingen tot 10 en over het tiental heen (Ine van de Sluis)

2016 Infodag over het gehoor (GON KIDS Hasselt)

2016 Informatiesessie over cochleaire implantatie (Prof. dr. C. Desloovere)

2016 Infodag ASS (GON KIDS Hasselt)

2017 Onverstaanbare kinderen snel en efficiënt beter verstaanbaar maken a.d.h.v. de fonologische methode Hodson & Paden en andere (Ingrid Herreman)

2017 De Woordfabriek (Pascale Peeters)

2017 Het topje van de rekenberg… rekentaal en zoekstrategieën (Hilde Heuninck)

2017 Rekenzwakke kinderen leren omgaan met kommagetallen (Hilde Heuninck)

2017 Communicatie met ouders (KIDS)

2017 Visualisatie en sociale verhalen (Els Vanbuel en Goedele Billen)

2017 AutismeCentraalMethodiek (Kobe Vanroy)

2017 Autismevriendelijke stappenplannen en werkbladen maken (Kobe Vanroy)

2017-2018 Arrangement gedrag (Katholiek Onderwijs Vlaanderen)

2018 Leren lezen met een TOS (Annette Scheper)

2018 Begrijpend lezen remediëren bij kinderen vanaf de vierde klas (Hilde Heuninck)

2018 Beginnende en gevorderde spellingsmoeilijkheden remediëren op het niveau van de volledige lagere school (Hilde Heuninck)

2018 RekenTrapperS in 4, 5 en 6 - Getallenkennis, hoofdrekenen met cirkels, breuken en decimalen (Lucas Hermans)

2018 Spelmateriaal in de logopedische therapie (Emmelie Eelbode)

2018 Trainingscursus Typ10 (Christiaan Giudice)

2018 Over- en onderprikkeling voorkomen in een klascontext (Karen Van Dyck)

2018 Lezing ‘Omgaan met een hechtingsproblematiek’ (Peter Adriaenssens)

2018 Visualisaties en ASS (KIDS)

2019 Beginnende en gevorderde leesmoeilijkheden remediëren op het niveau van de volledige lagere school (Hilde Heuninck)

2019 Breuken zetten de rekenwereld op z’n kop (Hilde Heuninck)

2019 Rekenzwakke kinderen leren omgaan met metend rekenen en meetkunde (Hilde Heuninck)

2020 Brain Blocks Basiscursus


Lana Genoe

2021 De logopedische begeleiding bij selectief mutisme (Academy De Taaltoren)
2022 Fonologie in de praktijk (coachingtraject - Academy De Taaltoren)
2022 TOS/OD: Uitdagingen in het secundair! (CETOS)

Aanmelding logopedie

Om de aanmeldingen vlot te kunnen opstarten vragen wij u voor het vervolledigen van een aanmelding (eventueel na contact per telefoon of mail) ons een aantal gegevens te bezorgen. U kan hiervoor ons aanmeldingsformulier digitaal of op papier invullen.

 • Voor het digitale formulier kan u hier klikken. U komt rechtstreeks terecht op het invulformulier. Vergeet zeker niet op verzenden te klikken. U zal zelf ook een melding per mail ontvangen als het formulier is ingevuld en verstuurd.
 • Wenst u liever het formulier op papier in te vullen, kunt u hier klikken. U kan het formulier afdrukken, invullen en achteraf aan ons bezorgen op het adres van de praktijk (De Taalschat, Delportestraat 62, 3300 Tienen).

Logopedische werking


1. Aanmelding

2. Intakegesprek en onderzoek

3. Therapie, oudergesprek en overleg met derden

We beginnen de eerste keer met een intakegesprek nadat eerder telefonisch of per mail al het één en ander genoteerd werd, bijvoorbeeld uw voorkeur van inplannen of logopediste.

Bij telefonisch contact of tijdens het intakegesprek wordt u doorverwezen naar een arts (bv. uw huisarts) voor een voorschrift voor het opstellen van een logopedisch bilan.

Daarna vindt er een uitgebreid onderzoek plaats met gestandaardiseerde testen.

De uitslagen van de testen worden met u besproken evenals het behandelplan.

Hierbij wordt u opnieuw doorverwezen een arts. Bij een geneesheerspecialist dient u een voorschrift voor logopedische therapie te halen. Meer informatie hierover bezorgen wij u tijdens het adviesgesprek.

Nadien wordt de therapie opgestart.

Over het algemeen is de frequentie van een behandeling 2 keer per week 30 minuten. Indien nodig wordt er ook met een frequentie van 3 keer per week behandeld.
Ouders van jonge kinderen zijn in principe bij de therapie aanwezig zodat het thuis makkelijker wordt herhaald. Als uw kind ouder dan 5 jaar is, mag u ook bij de behandelingen aanwezig zijn, maar kan de noodzaak iets kleiner zijn dan bij het hele jonge kind.

Volwassen die om medische redenen niet naar de praktijk kunnen komen, worden thuis op hun eigen plek behandeld.

Wij hanteren de tarieven volgens de conventie. De behandeling door een zelfstandig logopedist, erkend door het R.I.Z.I.V. moet gebeuren op voorschrift van een geneesheerspecialist (zoals hierboven reeds vermeld).

De behandeling wordt telkens voor 1 jaar toegestaan. Er kan verlenging gevraagd worden tot maximum 2 kalenderjaren, zonder onderbreking op te nemen. De behandeling loopt dus door tijdens de schoolvakanties.

Onze collega's bezorgen u hierover de nodige informatie en helpen u bij het samenstellen en indienen van het dossier bij uw mutualiteit.


In scholen voor buitengewoon onderwijs, instellingen voor personen met een verstandelijke handicap, rusthuizen (zowel RVT als ROB), sommige ziekenhuisafdelingen (o.a. geriatrie, S-diensten, psychiatrie, etc.) zijn de kosten voor een logopedische behandeling inbegrepen in het totale onderwijs- en zorgpakket of in de ligdagprijs. Personen die hier onderwijs volgen of verblijven hebben geen recht meer op terugbetaling voor logopedische therapie vanuit een andere instelling of praktijk.

Wij hechten belang aan een samenwerking met ouders, scholen (taakleerkracht, zorgcoördinator, klasleraar), CLB’s (centra voor leerlingbegeleiding) en eventuele andere hulpverleners. Elk lid uit ons team is daarom steeds bereid tijd vrij te maken voor een oudergesprek en/of een overleg op school of met andere betrokken partijen.

Tarieven logopedie


Alle logopedisten bij De Taalschat zijn geconventioneerd en werken volgens de vastgelegde tarieven van het R.I.Z.I.V. Deze tarieven voor
terugbetaling zijn enkel geldig wanneer er voldaan wordt aan de criteria die zijn opgelegd door het R.I.Z.I.V. De terugbetaling loopt dan
via de verplichte verzekering van uw ziekenfonds. Wordt er niet voldaan aan alle opgelegde criteria, dan voorziet uw ziekenfonds in vele
gevallen een bedrag dat wordt terugbetaald via hun aanvullende diensten en verzekeringen. Voor meer informatie kunt u terecht bij ons.

Eerste logopedisch onderzoek

maximaal 5 keer 30 minuten

in de praktijk


maximaal € 182,50


Indien het gaat om een onderzoek op voorschrift van een arts en indien er achteraf voor de therapie terugbetaling in verplichte verzekering is, is er voor de onderzoeksessies een terugbetaling via uw ziekenfonds mogelijk. Het remgeld dat u dan zelf dient te betalen, bedraagt maximaal € 37,50. (Voor mensen met een verhoogde tegemoetkoming bedraagt dit maximaal € 15,00.)

Indien er niet aan beide voorwaarden kan worden voldaan, dient het volledige bedrag voor het onderzoek zelf te worden betaald.

Bij intake kan er worden gevraagd meteen cash een voorschot van € 50,00 te betalen. U wordt hiervan op de hoogte gebracht bij het vastleggen van de eerste afspraak.

Logopedische therapie

30 minuten

in de praktijk of aan huis


€ 30,86


Ook hiervoor is terugbetaling via uw ziekenfonds mogelijk.
Het zelf te betalen remgeld in verplichte verzekering voor bijvoorbeeld taal- en leerstoornissen bedraagt € 5,50 (of € 2,00 bij verhoogde tegemoetkoming).
Voor andere stoornissen met terugbetaling in aanvullende verzekering gelden verschillende tarieven afhankelijk van uw mutualiteit. Voor meer informatie kunt u terecht bij ons.

Logopedische therapie

30 minuten

op school


€ 29,81


Ook hiervoor is terugbetaling via uw ziekenfonds mogelijk.
Het zelf te betalen remgeld in verplichte verzekering voor bijvoorbeeld taal- en leerstoornissen bedraagt € 6,00 (of € 2,00 bij verhoogde tegemoetkoming).
Voor andere stoornissen met terugbetaling in aanvullende verzekering gelden verschillende tarieven afhankelijk van uw mutualiteit. Voor meer informatie kunt u terecht bij ons.

Logopedisch vervolg-onderzoek

60 minuten

in de praktijk


€ 51,50


Indien het opnieuw gaat om een onderzoek op voorschrift van een arts, is er voor de onderzoeksessies een terugbetaling via uw ziekenfonds mogelijk. Het remgeld dat u dan zelf dient te betalen, bedraagt € 11,00. (Voor mensen met een verhoogde tegemoetkoming bedraagt dit € 4,50.)


Logopedische therapie

60 minuten

in de praktijk


€ 61,98


Ook hiervoor is terugbetaling via uw ziekenfonds mogelijk.
Het zelf te betalen remgeld in verplichte verzekering voor bijvoorbeeld taal- en leerstoornissen bedraagt € 11,00 (of € 4,50 bij verhoogde tegemoetkoming).
Voor andere stoornissen met terugbetaling in aanvullende verzekering gelden verschillende tarieven afhankelijk van uw mutualiteit. Voor meer informatie kunt u terecht bij ons.

Overleg met ouders en derden

30 tot 60 minuten

op school


€ 30,86


Voor overleg is helaas geen terugbetaling via uw ziekenfonds mogelijk.

U krijgt steeds 14 dagen de tijd om een rekening te betalen. Indien deze termijn niet wordt gerespecteerd, kunnen wij een nalatigheidsvergoedeing of administratiekost van 10 euro aanrekenen. Indien er nood is aan een andere financiële regeling, kan u dit steeds met ons bespreken.


Afspraken dienen steeds 24 uur op voorhand te worden geannuleerd (mail/SMS/telefoon). U vindt de gegevens van onze logopedistes terug bij de rubriek 'Team van logopedisten'. Indien dit niet gebeurt, wordt de sessie toch aangerekend om onze verloren tijd te vergoeden. LET OP! Ook bij afwezigheid op school door ziekte of uitstap dienen de ouders ons te verwittigen.


Indien de bovenstaande afspraken herhaaldelijk niet worden gerespecteerd, kan een logopedist beslissen om de therapie stop te zetten.

GDPR


Beste patiënt

Beste ouders

Om goede zorg te verlenen hebben we verschillende gegevens van en over jou nodig. Als gevolg van nieuwe Europese wetgeving (de Algemene Verordening Gegevensbescherming, of afgekort in het Engels de GDPR) is het onze taak en vinden we het ook belangrijk om je mee te delen welke gegevens we van jou verzamelen en wat we daarmee precies doen. In deze tekst geven we jou die informatie.


Welke gegevens verzamelen we over jou?

We verzamelen volgende gegevens over jou:

 • Identificatiegegevens (en in voorkomend geval van je wettelijke vertegenwoordiger);

 • Mutualiteit;

 • Rijksregisternummer;

 • Gegevens over je gezondheid (diagnose, prognose, anamnese, behandeling, …)

 • Evt. gegevens over je familieleden, enkel indien dit relevant is voor de logopedische behandeling;

 • Gegevens over opleiding en vorming;

 • Geluids- of beeldopname;

 • Evt. financiële gegevens.


Waarom verzamelen we die gegevens?

We verzamelen deze gegevens om jou adequate en kwaliteitsvolle logopedische zorg te kunnen verlenen, om onze logopedische prestaties te kunnen aanrekenen (aan het RIZIV en eventueel aan jou) en om eventuele klachten of schadegevallen te kunnen opvolgen.


De gegevens worden verzameld en bewaard op grond van de behandelrelatie die er tussen jou en ons als logopedist bestaat (een overeenkomst), omdat we daar wettelijke toe verplicht zijn, omdat het noodzakelijk is om je vitale belangen of ons gerechtvaardigd belang te beschermen of op grond van je uitdrukkelijke toestemming met die bewaring en verzameling.


Gegevens over je gezondheid worden specifiek bewaard omdat dit noodzakelijk is om je logopedische zorg te kunnen verlenen. In het uitzonderlijke geval waarin een patiënt een klacht of schadegeval zou hebben, moeten we ook gegevens over de gezondheid verwerken om de klacht of het schadegeval adequaat te kunnen opvolgen.


Wanneer we gegevens van jou verwerken om ons gerechtvaardigd belang te beschermen, gaat het over de bescherming van onze veiligheid en onze rechten van verdediging.


Worden de gegevens met anderen gedeeld?

De gegevens die we van en over jou hebben vallen in principe onder het beroepsgeheim. We delen ze dan ook enkel met anderen wanneer dit geoorloofd is, zoals:

 • indien dit nodig is voor een goede zorgverlening (bv. met andere zorgverleners, zoals je huisarts, met het CLB, met je wettelijke vertegenwoordiger, …), of

 • indien we daartoe op basis van regelgeving of rechtspraak verplicht zijn (bv. met de overheid, de mutualiteit), of

 • voor de opvolging en afhandeling van evt. klachten en schadegevallen (verzekeringsmakelaar, verzekeraar, gerechtelijke overheden, …)

 • wanneer je daarin uitdrukkelijk hebt toegestemd (bv. mededeling aan een familielid dat geen vertegenwoordiger is, aan een vriend(in), …).


Hoe lang worden mijn gegevens bewaard?

We zijn verplicht om je dossier 30 jaar te bewaren. Dit betekent dan ook dat we je gegevens 30 jaar bewaren.


Zijn er specifieke rechten die je kan uitoefenen over de gegevens die we van jou bewaren?

Als patiënt kan je verschillende rechten uitoefenen met betrekking tot de gegevens die we van jou bewaren.


Zo heb je recht op inzage in en een kopie van het patiëntendossier dat we van jou bewaren. Indien je je patiëntendossier wil inkijken of daarvan een kopie wenst, kan je daartoe een schriftelijk verzoek aan je behandelende logopedist richten.


Tevens heb je het recht om te verzoeken dat bepaalde gegevens die onjuist in het patiëntendossier zijn opgenomen, te rectificeren.


Indien bepaalde gegevens werden verzameld enkel en alleen op basis van jouw toestemming (en dus niet op basis van de behandelrelatie of op basis van een wettelijke verplichting), kan je die toestemming voor de verdere verwerking te allen tijde intrekken. De gegevens in het patiëntendossier worden bewaard op grond van de behandelrelatie en een wettelijke verplichting, en dus niet op grond van een toestemming.


Indien je een klacht hebt specifiek over de verwerking van je persoonsgegevens, kan je die indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit. (Op datum van het opstellen van deze privacy policy is de Gegevensbeschermingsautoriteit nog niet opgericht en zijn er nog geen contactgegevens beschikbaar.)

Wie is verantwoordelijk voor de verzameling en bewaring van je gegevens?

De verantwoordelijke voor de verzameling en bewaring van je gegevens in het logopedisch patiëntendossier  is je behandelende logopedist, die alle gegevens in het dossier noteert. Zijn/haar contactgegevens zijn dezelfde als die van de logopedische (groeps)praktijk:

De Taalschat

Delportestraat 62

3300 Tienen