Voor wie

Leerstoornissen


dyslexie, dysorthografie, dyscalculie

(lezen, spelling, rekenen)verplichte verzekering

(of aanvullende verzekering)


meer informatie

Articulatiestoornissen


niet of verkeerd uitspreken van bepaalde spraakklankenaanvullende verzekering

(of verplichte verzekering)


meer informatie

Neurogene communicatiestoornissen


afasie, dysartrie, apraxie, dysfagie, chronische aandoeningen


verplichte verzekering


meer informatie

Huiswerk- en studiebegeleiding


remedial teaching, leren lerenzonder tussenkomst van de mutualiteit


meer informatie

IQ-onderzoek


intelligentieonderzoek bij kinderen en jongeren (geen uitgebreide diagnostiek)


zonder tussenkomst van de mutualiteit


meer informatie

Taalstoornissen


taalachterstand, (ontwikkelings)dysfasie

(zinsbouw, woordvorming, woordenschat)verplichte verzekering

(of aanvullende verzekering)


meer informatie

Afwijkend mondgedrag


open mondademen, infantiel slikken, duim-/vingerzuigen, tussenkomst bij orthodontische behandeling


aanvullende verzekering

(of verplichte verzekering)


meer informatie

TYP 10leren typen met TYP 10zonder tussenkomst van de mutualiteit


meer informatie

Kinder- en pubercoaching


coachen van kinderen, coachen van jongeren, begeleiden van ouders


zonder tussenkomst van de mutualiteit


meer informatie

Hieronder vinden jullie een lijst met websites en apps waar (speelse) oefeningen te vinden zijn (gratis of betalend).Digitale (voor)leesboeken of verhalenLeerspelletjes, online oefeningen en apps


Aanbod voor verschillende leeftijden, vakken en interesses:

 

Aanbod vooral gericht op kleuters (en eerste leerjaar):


Taal/Nederlands:

  • https://elena-nederlands.org/
  • https://www.joepienederlands.be/

  • Apps van Suus & Luuk
  • Samen een activiteit of klusjes uitvoeren (koken, tuinieren bv. zaaien, parcours afleggen, knutselen, tekenen, de was sorteren,...) waarbij je elkaar (om de beurt) opdrachten geeft
  • Woordspelletjes spelen: rijmen (mondeling of via een rijmdomino), zoek woorden die beginnen met een bepaalde letter bv. soep, sok,… (je kan de voorwerpen ook buiten/in huis proberen zoeken), woordenslinger,...
  • ‘Ik ga naar de winkel en ik koop…’/ ‘Ik ben op school en ik zie…’/’Ik loop op straat en ik zie…’
  • Pictionary + een zin maken over de tekening
  • Wie/Wat ben ik? = Ben ik een banaan?

 

Spelling:

 

Lezen:

 

Rekenen:

 


 Tips om de dag/het huiswerk structuur te geven en kinderen te leren omgaan met zelfstandigheid